ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Change my email display name

Change your Office 365 email display name so your recipients can easily identify you. Your display name shows in the "From" field when you send emails.

Watch a short video of this task farther down the page.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Manage next to the email address.
    Manage to the right of the email address
  3. In Account information, select Edit.
  4. Enter your preferred Display Name.
    Enter the name you want to display
  5. Select Save. It can take up to 24 hours before your new display name shows on sent messages.

Show me


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ