ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Change my email display name

You can change your email display name from your GoDaddy account.

Note: Your display name in GoDaddy Office 365 is the name that displays in the "From" field when you send emails.

  1. Log in to your GoDaddy Email & Office dashboard.
  2. Scroll to Account information and click Edit.
  3. In Display Name, enter the name you want to display.
  4. Click Save.

    Note: Changing your display name can take up to 24 hours to process and display.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ