ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Change my email marketing signup form

By adding an email marketing subscription form to your site, your visitors can sign up for promotional emails about your website. Here's how to customize the form using the Subscribe section.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit Site.
 3. Scroll down the page to the Subscribe section and click it.
  click the Subscribe section
 4. Use the fields in the Subscribe panel to customize the section's headline, the message subscribers will see after subscribing, and the sign up button label. (For more about changing sections, see Add a section.)
  click a field to change its content

  Note: Your changes in the panel fields are saved automatically, and the Subscribe section's appearance updates with each change.

 5. To pick another Subscribe layout:
 6. Device Action
  Desktop Click Layouts in the menu, click the subscribe section, and pick a layout in the right panel.
  In desktop view click Layouts
  Phone/Tablet Swipe right or left below the current layout.
  In mobile view swipe to pick another layout

  Note: If you chose the layout with the black background, you can replace it with an image by clicking Edit and in the Subscribe panel clicking Background Image. (For more, see Add or change a photo.)

 7. When you're ready to make the changes public, click Preview and then Publish and a pop-up window confirms that your site's been published.
 8. To test how the subscription process works for your site's visitors, click View My Site in the pop-up window.
 9. When your site appears, scroll to the subscribe section, enter your email address, and click the button to submit your email.
  Test form by entering your email and clicking Subscribe

  Note: A confirmation message explains that an email will be sent to the submitted address.

 10. Check your email account for the confirmation email, click the link in it, and you're added to your site's email list.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ