ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Change my GoDaddy account password

You can change your GoDaddy account password after you log in to your account.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page. You might be prompted to log in.
  2. In the Password section, click Edit.
  3. Enter you Current password. Then, enter a New password and enter it again in the Confirm password box.
  4. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ