ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Change my PHP version

To change the PHP version for your Managed WordPress website, follow these instructions:

Warning: Upgrading the PHP version can cause issues with your site. You can test the upgrade by using the staging environment.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, select Manage All.
 3. For the website you want to change the PHP version, select Settings from the menu icon menu.

  site options menu
 4. Under Production Site, next to PHP version select Change.
  access the option to change the PHP version
 5. From the menu, choose the PHP version to change to, then select Save Changes.
  select the PHP version
 6. Use a phpinfo file to confirm the changes are complete.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

derrida's Avatar
how to change my site php version?

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

bjacobe's Avatar
Change PHP version is disabled. User is not CageFS

3 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

atescetin's Avatar
PHPbb v3.2 - is it supported?

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

Dexter305's Avatar
Connect in SQL Server database php

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน