WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

เปลี่ยนเวอร์ชัน PHP ของฉัน

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อเปลี่ยนเวอร์ชัน PHP สำหรับเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ:

คำเตือน: การอัพเกรดเวอร์ชัน PHP อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณมีปัญหา คุณสามารถทดสอบการอัพเกรดได้โดยใช้สภาพแวดล้อมสำหรับทดสอบ
 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. ใน หน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก WordPress ภายใต้ การจัดการให้เลือกจัดการทั้งหมด
 3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเวอร์ชัน PHP ให้เลือกการตั้งค่าจากเมนู ไอคอนเมนู
  เมนูตัวเลือกเว็บไซต์
 4. ภายใต้ เว็บไซต์จริง ข้าง เวอร์ชัน PHP ให้เลือก เปลี่ยนแปลง
  เข้าสู่ตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนเวอร์ชัน PHP
 5. จากเมนู ให้เลือกเวอร์ชัน PHP ที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ แล้วเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  เลือกเวอร์ชัน PHP
 6. ใช้ไฟล์ phpinfo เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม