ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Change my primary FTP password in Linux Hosting

You need your FTP username and password to upload files to your Linux Hosting account with an FTP app. This username and password are the same as your cPanel login and password.

When we set up your Linux Hosting account (also known as "provisioning"), we generated a cPanel login name and password to set up cPanel for your account. You can't change your cPanel login name, and we don't show you the password for security reasons. Follow these steps to change your cPanel password to something you know.

Note: These steps will change the password for the "primary" FTP user - that's you as the account owner. If you added another FTP user, like your web designer/developer, follow the steps in Edit FTP users in my Linux Hosting account to change those credentials.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, select Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, under Settings, next to your Password select Change.
  select change
 4. Enter a new Password, confirm it, and then select Change Password.

Related steps

Next steps

 • To log directly in to cPanel, go to https://myDomainName/cpanel, where "myDomainName" is your domain with its .tld, like coolexample.com. You'll need your cPanel login and new password.
 • You can use an FTP app (like FileZilla) to connect to your hosting account with this username and password.