ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Change or delete a distribution group

You can edit or delete distribution groups from the Email & Office Dashboard. This lets you change the distribution group name, address, add or remove members, or delete the group entirely.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Microsoft 365 Admin > Distribution Groups.
  Select Distribution Groups from Microsoft 365 Admin menu

Edit a distribution group

 1. Select Pencil Button edit.
 2. Edit the Distribution Group Name, the Distribution Group Address, or both.
  Distribution group name, Marketing Team, and address, marketing@coolexample.com
 3. Turn on the toggle if you want users outside of your organization to send email to this group. Otherwise, turn it off.
 4. Select or clear the check boxes to change members in the group.
 5. When you're done, select Save.

Delete a distribution group

 1. Select Trash Can Button delete.
 2. Make sure you're deleting the correct group, and select Delete.
  Delete distribution group

You can come back to this page to create, edit, or delete other distribution groups.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ