อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

แก้ไขว่ากล่องจดหมายเข้าใดที่จะได้รับข้อความอีเมลส่งต่อ

แก้ไขที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อที่มีเพื่อเพิ่มหรือลบกล่องขาเข้าของอีเมลอื่น การเพิ่มที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมจะเป็นการส่งต่ออีเมลในอนาคตไปยังกล่องขาเข้าของอีเมลเหล่านี้โดยตรง

 1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ดอีเมลและ Office Dashboard(ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน GoDaddy ของคุณ)
 2. เลือกส่งต่อ
  คลิกส่งต่อ
 3. เปิดเมนูและเลือกแก้ไขถัดจากที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ
  เลือกแก้ไข
 4. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใดๆ (ใช้ลูกน้ำเพื่อแยกแต่ละที่อยู่) และเลือกบันทึก คุณจะเห็นอัพเดตบนหน้าส่งต่ออีเมล
  แก้ไขที่อยู่และบันทึก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • กลับไปที่หน้าส่งต่ออีเมล เพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือ ลบ ที่อยู่สำหรับส่งต่ออีเมล

ข้อมูลเพิ่มเติม