ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Change passwords for cPanel email in my Linux Hosting

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your password? See this section below... You still have to know...
Yup I know my cPanel email password and I want to change it No other passwords
No I forgot my cPanel email password, so I need to reset it Your GoDaddy account password

I know my cPanel email password and I want to change it

 1. Go to http://your domain name/webmail and log in to your cPanel webmail account.
 2. In the top right corner, next to LOGOUT click your email address and select Password & Security.
  click password and security
 3. In the Password & Security page, enter a New Password, enter it again in Confirm New Password and then click Save.

I forgot my cPanel email password, so I need to reset it

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Email section, click Email Accounts.
 5. In the cPanel Email Accounts page, next to the email account you want to use, click Manage.
 6. Under Security, enter a New Password and then click Update Email Settings (you might need to scroll down to see it).

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ