ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Change passwords for cPanel email in my Linux Hosting

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your password? See this section below... You still have to know...
Yup I know my cPanel email password and I want to change it No other passwords
No I forgot my cPanel email password, so I need to reset it Your GoDaddy account password

I know my cPanel email password and I want to change it

 1. Go to http://your domain name/webmail and log in to your cPanel webmail account.
 2. In the top right corner, next to LOGOUT click your email address and select Password & Security.
  click password and security
 3. In the Password & Security page, enter a New Password, enter it again in Confirm New Password and then click Save.

I forgot my cPanel email password, so I need to reset it

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Email section, click Email Accounts.
 5. In the cPanel Email Accounts page, next to the email account you want to use, click Manage.
 6. Under Security, enter a New Password and then click Update Email Settings (you might need to scroll down to see it).

More info