ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Change PHP upload limits for my Linux Hosting account

Here's how you can use cPanel to change the PHP upload limit for your Linux Hosting account. By default, the limit is 32 MB.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, in the Software section, click Select PHP Version.
  5. In the cPanel PHP Selector | extensions page, in the upper right corner click Switch To PHP Options.
  6. In the cPanel PHP Selector | options page, click the value for upload_max_filesize, choose a new value from the menu and then click Apply.
  7. Click the value for post_max_size, choose a new value from the menu and then click Apply.
  8. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ