ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change Proxomitron to allow webmail

To utilize all the features of Workspace Webmail, you will need to change your firewall security settings to allow pop-ups.

To Change the Settings for The Proxomitron

 1. Open Proxomitron.
 2. From the Edit Filters menu, select Web Page.
 3. Disable the following settings in the Web Page filters.
  • Kill pop-up windows
  • Restore pop-ups after a page loads
  • Suppress all JavaScript errors
  • Stop browser window resizing

Note: You must clear your browser's cache and restart your browser for the new settings to take effect.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ