ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Change text

A professional online presence means keeping your website content up to date. This video and the instructions below it explain how to edit the text on your Website Builder site.

You can change what you have written in a text box and copy, delete, or move the text. You also can change its size, style, and color.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Use the page menu to pick the page where you want to change the content of an existing text box.
 5. Click the box and choose Edit.
  Click Edit to display the text editor.
 6. Select text in the text box that you want to change and click the appropriate button in the text editor.
  Use the text editor to change the selected text.

  Note: In addition to applying bold, italic, and another color or size to text; you can change its font and alignment, add bullets or numbers to paragraphs and convert paragraph-style text to a heading or block style. (see Link text and Adding and editing tables).

 7. To make changes to text box itself, click the box and choose Settings.
  Click text box and select a button.
  Text box toolbar
  Button Name Action
  Replace image button Edit Displays the text editor in which you can change text's color, font, styling, and other details.
  Settings button Settings Opens the Text Settings window; see Change text box in Next Steps below.
  Duplicate image button Make a Copy Duplicates the text box and places the duplicate on the page overlapping the original.
  Delete image button Delete Removes the text box.
  More choices button More Displays a menu to control the layer position of the selected text box, lock/unlocks its page position, shows it on all site pages, or hides it from your mobile site.
 8. Click Publish to update your site online.

Next steps

 • To change what your text says, rather than its appearance, see Add text.
 • To change a text box's background color, size, border, and other details, see Change text box.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ