ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Change the background of my Coming Soon page

If you’ve unpublished your site, folks visiting your website see a background image with the words “Coming Soon” displayed. If you'd like to change that image, here's how.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Edit Site.
 4. Open the Header section by selecting the cover image of your Home page.
 5. Select the arrow next to Cover Media.
  Select Cover Image panel
 6. Select Replace to edit your image, or you can replace your cover photo with a solid color.
 7. When finished, select Publish to make the image active.
 8. Use the Home icon to return to My Site.
 9. Select Settings.
 10. Select Unpublish and confirm the following prompts

Related Steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ