โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เปลี่ยนภาษาของแผงควบคุมในโฮสติ้ง Plesk

คุณสามารถใช้แผงควบคุมของคุณในหลายภาษา

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ
  2. คลิก “เว็บโฮสติ้ง
  3. ถัดจากบัญชีโฮสติ้งที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
  4. คลิกผู้ ดูแลระบบ Plesk
  5. ไปที่แท็บ บัญชี
  6. คลิก โปรไฟล์ของฉัน
  7. จาก เมนูภาษาของแผง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก ตกลง