ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Change the domain name (common name) on my SSL certificate

You can change your SSL certificate's common name, which is the primary domain name that the certificate secures and encrypts. How you change your common name depends on where your certificate is currently hosted:

Hosting What to do
Primary domain on a GoDaddy hosting account
 1. Uninstall your certificate from its current location.
 2. Change the domain name on your hosting (cPanel | Plesk)
 3. Follow the steps below.
Websites + Marketing account
 1. Follow the instructions in Connect my site to a domain to change to your godaddysites.com domain.
 2. Follow the instructions in Connect my site to a domain again to change to the domain you want to use.
Anywhere else Follow the steps below.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select SSL Certificates, and next to the SSL certificate you want to change, select Manage.
 3. Select Change the site that your certificate protects.
 4. Select one of the following based on where your website is hosted:
 5. Hosting What to do
  Shared hosting or Site Builder Select Move your certificate to one of your hosted domains, and then select the domain name you want to use.
  Elsewhere Select Change to a different domain and enter the common name you want to use for the certificate.
 6. Select Add Change.
 7. If you provided a Certificate Signing Request (CSR) from your server when you got your original SSL certificate and you're moving to a new server, you'll need to add an additional change to re-key the certificate with a CSR from the new server. Select Re-Key your certificate, paste the new CSR, and select Add Change.
 8. Select Submit All Changes.

Note: With Deluxe and Extended Validation SSLs, you can only change the common name, not the organization's information.

Related step

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Jojo-Hadoop's Avatar
Question for revoke SSL

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

SBMOffshore's Avatar
None of the common names in the certificate match the name that was entered

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

ICTJak's Avatar
want to install certificate but I do not have the keystore file

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

idcipher106's Avatar
SAN Name not on Certificate, Need to re-issue

1 การตอบกลับ

Last posted about 1 month ago.

daulzuma's Avatar
SSL Certificate Name Mismatch Error

3 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน