ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Change the domain on my Managed WordPress website

You can change the domain name of your Managed WordPress account.


  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. On the menu bar, select Settings.
  3. In the Domains section, select Attach Domain.
  4. In the Choose a domain pull-down menu, select a domain from this account or select Add an external domain or subdomain to use a domain registered in another account or a subdomain.
  5. Select Make this the primary domain for your account.
  6. Select Attach.

Note: It can take up to 24-48 hours for any DNS changes to take effect.

Related steps

After changing the domain name, you might want to update the domain name's DNS settings. You can locate those in View my IP address.

More info

If the domain you want to use is in use by another hosting account, including any subdomains, you need to remove it from that account first.(cPanel / Plesk / Managed WordPress).

You can manually enter a domain that is not in your GoDaddy account by updating the A record for that domain to point it to your Managed WordPress IP Address.

If you have a SSL certificate applied to your hosting account, uninstall it before you change your primary hosted domain. For more information, see Revoke a certificate.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

trevorarden's Avatar
Changing domain name for a managed wordpress site

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

pjakarim's Avatar
Need help changing managed wordpress phpmyadmin password

4 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

justinmeng's Avatar
How to Modify a Website's Design?

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

Mandaar's Avatar
Changing my hosting plan. Cpanel hosting for minimal extra charge?

2 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

ayurvardanclini's Avatar
My website is not updating

5 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน