ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Change the domain on my Microsoft 365 email account

Sometimes you need to change the domain associated with your address. Before you can change your domain, it must:

 • Be registered with GoDaddy.
 • Be registered in the same account as your Microsoft 365 email plan.
 • Have an active zone file for the GoDaddy domain and be in the same account as your Microsoft 365 email plan.
 • Not currently be federated to an existing Microsoft Office 365 tenant.

Change your Microsoft 365 email domain

This video is part of the How-To series for setting up email.


 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Manage next to the email address you want to update.
 3. In Account information, select Edit.
 4. Next to Username, select Change domain. A dropdown list will show the available domains in your account that meet the requirements for use on Microsoft 365.
 5. Choose your new domain and select Ok, Got it. This acknowledges that your new and old domains will be linked.
 6. Select Save. You might be asked to update your password and create a new one. Enter and confirm your new password, then select Save & Continue. It can take up to 24 hours for your domain change to update.

Related step

More info

 • If you change the username, it automatically creates an alias (or a forward) of the previous username so you won't miss any emails sent to the old email address.
 • For information on managing your domain's DNS at GoDaddy, visit Manage DNS records.
 • For help signing in to your Microsoft 365 email account, see Sign in to Office online or Outlook on the web.