ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Change the domain on my Office 365 email account

Sometimes you need to change the domain associated with your address. Before you can change your domain, it must:

 • Be registered with GoDaddy.
 • Be registered in the same account as your Office 365 email plan.
 • Have an active zone file for the GoDaddy domain and be in the same account as your Office 365 email plan.

Change your Office 365 email domain

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Manage next to the email address you want to update.
 3. In Account information, select Edit.
 4. Next to Username, select Change domain. A drop-down list will show the available domains in your account that meet the requirements for use on Office 365.
 5. Choose your new domain and select Ok, Got it. This acknowledges that your new and old domains will be linked.
 6. Select Save. You might be asked to update your password and create a new one. Enter and confirm your new password, then select Save & Continue. It can take up to 24 hours for your domain change to update.

Show me


Related step

More info

 • If you change the username, it automatically creates an alias (or a forward) of the previous username so you won't miss any emails sent to the old email address.
 • For information on managing your domain's DNS at GoDaddy, visit Manage DNS zone files.
 • For help signing in to your Office 365 email account, see Sign in to Office online or Outlook.com.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ