ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Change the email address for the form mailer in Plesk

If you're currently using the integrated form mailer in your Windows Hosting with Plesk account then you can update the email address where submitted forms are sent.

Note: This integrated form mailer is only available for users that were automatically migrated from our Legacy Windows hosting to the newer Windows Hosting with Plesk.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Windows Hosting account you want to use, click Manage.
  3. In the left-hand navigation, click the Files tab.
  4. In the list of folders, click httpdocs to view the files in that folder.
  5. Locate the file in the list named __gdForm_email_address.formmail.
  6. Click directly to the right of the file, and then click Edit in Text Editor from the pop-up menu that appears.
  7. Delete the current email address.
  8. Enter your new email address, and click OK.

Your PHP or ASP form mailer will now send submitted forms to the new email address.

More Info