ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Change the footer

Footers can help guide visitors by adding information and navigational options to the bottom of your site. Since footers are displayed on all your website pages, it's a good place to add important content like social media links, terms of service or contact info.

Note: You can't add an image to the footer.

This video is part of the How-To series for Build Your Own Website.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
 4. In your website editor, select anywhere in the Footer at the bottom of your site to open the panel and make your changes. Some of the features you can customize include:
  • Layout: Choose which format you want to use. Some layouts are larger to inlcude your address and phone number, and some are more compact.
  • Accent: Choose your theme color, black or white.
  • Text: Customize your copyright information and your footer note. Copyright text can be linked to another page, another URL, a phone number or an email.
  • Social accounts: Add links to your social media accounts.
  • Site navigation: View your pages. If you'd like a page to show in the footer navigation, then change the page settings.
 5. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More Info