ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Change the menu appearance in WordPress

The look of a WordPress menu can be changed by updating the CSS.

 1. Before making any changes to a WordPress theme, add a child theme
 2. Log in to WordPress.
 3. Go to Appearance > Editor.
 4. Enter the desired changes to the CSS.
 5. Example: This is sample code for changing the font size for a WordPress menu:
    .primary-navigation {
      font-size: XXpx;
    }
  • The XX is the new font size for your menu.
  • The px stands for pixel.
 6. Click Update File.

Your changes will now be visible across your entire site.

More info