ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change the name of a group

If the purpose of your calendar group evolves into something different, you can change the name.

You must have administrator permissions to change the name of a group in Calendar.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. Click the Calendar tab.
  Click the Calendar tab

 3. In the left pane, under the New Group button, click the white arrow to the right of the calendar name you want to change.
  Click and drag the handle
 4. Click Rename Group.
  Click Rename Group
 5. In the Group Name dialog box, enter the new name for the group.
  Enter a new name for the group
 6. Click Save & Exit.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ