ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Change the number of links allowed in a WordPress comment

You can adjust the number of links a WordPress comment can contain before it requires moderation. SPAM comments often contain numerous links, so this setting can help reduce it.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Locate the Comment Moderation section
  4. In the first line of this section, change the number according to your preference. Any comments containing that many or more links will automatically require approval.
  5. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.
  6. Log into a test user and try to submit a comment that includes more links than you defined in your settings.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ