ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Change the primary domain in my Windows Hosting account

You can change the primary domain name on your Plesk Hosting account. This changes the domain name associated with your account's web root directory.

Required: Before you follow these steps, if the domain you want to make primary is currently listed as a secondary domain name, you MUST first remove that domain name from your Windows Hosting account.
Required: If you have an SSL currently installed on your primary domain name, you MUST remove the SSL prior to changing your primary domain.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to use select Manage.
 3. In the account Dashboard, in the Settings section, Account tab, next to the primary domain name select Change.
  select change domain name
 4. Select another domain from your account, or enter another domain name or subdomain.

  Note: If you enter another domain name or a subdomain, you must update your DNS A record to the specified IP address.

 5. Select Change domain.

  Note: Although there's no charge to change your primary domain name, this process may take up to 24 hours to complete.

Next steps

More info