ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Change the username on my Office 365 email account

You can change the username for your Office 365 account. After you change your username, it automatically creates an alias (or a forward) of the previous username so you won't miss any emails sent to the old email address.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Manage next to the email address you want to update.
  3. Under Account information, select Edit.
  4. Enter your new username in the Username box.
  5. Select Save.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ