ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change your album's site title

When you first set up your Photo Album account, the title of your site defaults to the URL address you create for it (for example, photos.coolexample.com) and displays on the top of your GoDaddy Photo Album page. However, you can update the site title to virtually any other name (for example, My Personal Photos).

To Edit Your GoDaddy Photo Album Site Title

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Settings.
  5. In the Site title field, edit the title of your website.
  6. Click Save.

Your site title is updated.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ