ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Change your credit card expiration date

If you received a new credit card with the same number but a new expiration date, you can change the card's expiration date without needing to add the card as a new one.

  1. In your GoDaddy account, click the Account settings menu, and then select Payment methods.
  2. Next to the card you want to use, click Edit.
  3. Use the Expires menu to change the expiration date, and then click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ