ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change your default/index file (Windows)

Your hosting account's default file displays when visitors go to your site. For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?

Using Windows® hosting accounts running IIS 7, you can specify your website's default file using a web.config file.

To change your website's default file, include the following code in your web.config file:

<configuration>
  <system.webServer>
   <defaultDocument enabled="true">
     <files>
      <add value="file name.file extension" />
     </files>
   </defaultDocument>
  </system.webServer>
</configuration>

For example, instead of using the default index.html, you could make your website's default file example.html with the following code:

<configuration>
  <system.webServer>
   <defaultDocument enabled="true">
     <files>
      <add value="example.html" />
     </files>
   </defaultDocument>
  </system.webServer>
</configuration>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ