ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Online Store วิธีใช้

Change your domain name

You can update the domain name associated with your Online Store at any time. You can use any domain that is in the same account as your Online Store plan.

Note: This article is for the standalone version of Online Store. It doesn't apply to the Websites + Marketing version.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From the Settings tab, click Business Info.
  3. Click the Change domain link and choose one of the options:
    • Choose Select from my domains if you want to use a domain registered in this account.
    • Choose Create a subdomain if you want to use a subdomain of a domain name in your account, e.g. subdomain.coolexample.com.
  4. Click Save to save your changes, and then publish your website to see your changes online.

Next steps

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Daddy1's Avatar
Change Primary Domain is stuck

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

bluedimensional's Avatar
help setting dns nameservers for domain at GoDaddy, and hosting at biz,nf

3 การตอบกลับ

Last posted almost 5 years ago.

jamesmaccoy's Avatar
The domain i want the SLL certificate to proect is not listed in Rekey & Manage

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

probook4540sss's Avatar
Changing Primary domain name Problem

5 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

randwhite's Avatar
There was an error with changing your domain

3 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน