ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change your email account plan

You can upgrade or downgrade your Workspace Email account or switch to an Office 365 from GoDaddy account.

How to... If you want too...
Upgrade my email account plan Add more email addresses, storage space, or IMAP support.

IMAP support enables you to access and change messages across multiple devices. For example, if you read a message in your desktop's email app, it shows as read on your phone, too.
Downgrade my email account plan Decrease to only one email address and less storage.
Switch from Workspace email to Office 365 Increase your mobility online and integration with Microsoft Office 365 from GoDaddy productivity tools.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ