ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Change ZoneAlarm security settings

To utilize all the features of Workspace Webmail, you need to change your firewall security settings to allow pop-ups.

Note: These changes apply specifically to Workspace Webmail and will only allow pop-ups from your email account.

To Change the Settings for ZoneAlarm Pro

  1. Open ZoneAlarm Pro.
  2. From the menu on the left, select Privacy.
  3. Click on the Site List tab, and then click Add.
  4. Add http://email.secureserver.net to the list of sites.
  5. Under Persistent Cookie Control, click the X for each new site, and select Allowed.

Note: You must clear your browser's cache and restart your browser for the new settings to take effect.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ