ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changes in Workspace Email Pricing

As of October 1, 2014, the cost for email plans increased. We thought you'd like to know why we made this change.

We've made significant investments and improved areas you told us were most important to you, including:

  • Improved reliability — We've increased email reliability to 99.95 percent. That means downtime incidents are few and far between, so your email is running whenever you need it.
  • Faster — We've doubled email server capacity to increase the speed at which messages are delivered.
  • Better spam protection — We've improved filtering to reduce the unwanted clutter in your inbox. As a result, spam-related customer service calls have decreased by more than 50 percent.

Even with this price increase, Workspace email costs less than the per-mailbox price most competitors charge. And our 24/7 customer support and commitment to security are unrivaled.

GoDaddy remains committed to providing you with the best value possible — great business email with unrivaled support at very competitive pricing. We hope the investments we're making in your email service are improving that value.

More info

  • These changes apply to plans purchased before February 2014 that need to be renewed. If you've renewed your email plan since 2014, this information doesn't apply to you. Contact customer support about email plans and pricing.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ