ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changes to Microsoft SBS and GoDaddy integration

Through a partnership with Microsoft, GoDaddy offered customers running Small Business Servers (SBS) two tools to simplify administrating their servers:

  • Domain/IP address maintenance
  • SSL expiration notice

However, on May 18, 2015, we're changing how those services work and require your action to make sure there is no interruption to your business.

Domain/IP address maintenance


SBS customers can purchase domains from GoDaddy directly though their SBS interface. If you purchased a domain through this method, GoDaddy maintained the connection between your domain name and your SBS server by updating your domain name whenever your server's IP address changed.

However, to improve your server's security, as of May 18, 2015 we are disabling this service. This means if your server's IP address changes, your domain name will no longer automatically receive these updates, which might cause your domain name and its SBS services to stop working.

To resolve this issue, you'll need to make one of the following changes:

Install our new service

We've created a new service that will automatically update your domain name whenever your IP address changes. (This essentially replicate's the existing functionality.) For more information, see Install the updated SBS GoDaddy DNS service.

Get a dedicated/fixed IP address

To prevent your server's IP address from changing, you can contact your internet service provider (ISP) and get a fixed or dedicated IP address which won't change. This usually costs a few dollars per month.

If you decide to solve the problem this way, you'll need to update your domain name's IP address. You can find information about doing this in Manage DNS zone files. You'll need to edit your domain name's A Record with the host value of @. Change its Points to value to your new IP address.

Move to a new platform

You can also consider moving to a newer website hosting and email server.

SSL expiration notice


This service verified that your SBS server's SSL certificate hadn't expired.

We're disabling this service without a replacement, so you will now have to manage your SSL certificates yourself.

However, GoDaddy will continue to email you about any SSL certificate's expiration.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ