ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changes to Workspace Unlimited email plans

We've made some big changes to our Workspace email based on customer feedback. You'll enjoy much faster, more reliable email and a lot less spam will make it through our more advanced filters.

Workspace Unlimited email plan pricing is, as follows:

  • The first 5 mailboxes will cost USD $11.99 per month.
  • Additional mailboxes will each cost USD $1.99 per month.

These infrastructure and pricing changes won't impact your current device or email client settings. We're taking care of everything in the background. And you’ll continue to enjoy the benefit of unlimited email storage.

We're committed to providing the best value - professional business email with unrivaled support and competitive pricing. If you have any questions about these changes or would like some help reviewing your current set up, contact customer support.

More info

  • These changes apply to plans purchased before February 2014 that need to be renewed. If you've renewed your email plan since 2014, this information doesn't apply to you. Contact customer support about email plans and pricing.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ