ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Changing a campaign after sending

If you change a campaign after you've already sent it, then the original version is already delivered to inboxes. So that version sitting in people's inboxes is the same as what it was when you sent it, originally. It hasn't changed. Those folks will see the original version.

Furthermore, if they forward the email to a friend, using the Forward to a Friend button, it always sends the version they are seeing at that moment.

But, after you've made changes, if anyone clicks the Web Version button in the footer of your email -- or they visit any campaign URL, with a browser -- they will see the current, changed version.

Related Topics:

Cloning a Campaign
Using the Don't Resend Option


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ