ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing a Template

Using Website Builder, you can easily change your website's template at any time. Changing your template lets you explore a variety of design and color combinations, which can completely change the look and feel of your website.

You can change your template from the Website Builder home page when you first log in to your account, or from the Page Designer as you work on your site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Templates tab.
 4. From the Preview menu, select Site.
 5. From the Sort menu, select one of the following:
  • Date — Displays recently created templates.
  • Name — Displays templates in alphabetical order.
  • Popularity — Displays the most popular templates.
 6. From the Template Gallery tab, click the template you want to use.
 7. Select a color scheme for your template, and then click Apply to My Site.
 8. Select Back up Website Builder site before applying new template, and then click OK.
 9. From the My Templates tab, review your selection, and then click Work On My Site.
 10. Design your Web pages the way you want them to display online. For more information, see Designing Pages.

To Change Your Template from the Page Designer

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. Click Styles, and then select Launch Templates.
 5. From the Preview menu, select Site.
 6. From the Sort menu, select one of the following:
  • Date — Displays recently created templates.
  • Name — Displays templates in alphabetical order.
  • Popularity — Displays the most popular templates.
 7. From the Template Gallery tab, click the template you want to use.
 8. Select a color scheme for your template, and then click Apply to My Site.
 9. Select Back up Website Builder site before applying new template, and then click OK.
 10. From the My Templates tab, review your selection, and then click Work On My Site.
 11. Design your Web pages the way you want them to display online. For more information, see Designing Pages.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ