ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing From POP to IMAP

You can always use Web-Based Email to send and receive email messages. But you also can view your email with an email client.

You can change to IMAP by changing your existing account or by creating a new one from within your email client. You cannot change the account type for some clients, including Apple Mail, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016 and Thunderbird®. To use IMAP with these clients, you must create a new account.

Before you start:

You need the names of your incoming and outgoing servers to set up email with a client. Web-Based Email contains this information.

 1. Log in to Web-Based Email at email.secureserver.net.
 2. From the Help menu, select Email Setup Center.
 3. Make a note of your incoming and outgoing server information.
 4. Continue with the procedures outlined below to set up your email client.

To change your POP account to an IMAP account

In the client you use to check your email, locate the account settings and enter the following:

 • Incoming Mail Server — Your incoming IMAP server.
 • Outgoing Mail Server — Your outgoing SMTP server.
 • Incoming Port — Without SSL - 143
  With SSL - 993
 • Outgoing Port — Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465, 587

Note: If you created mail folders in your POP account, you will need to recreate them in your IMAP account.

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ