ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing Template Images with Quick Shopping Cart

You can change some of the images that display in your Quick Shopping Cart® template. You can use images you already uploaded, for example, those in your catalog. You can also upload images from your computer, and then put them in your template.

Using custom template images is a great way to create a unique look and feel for your online store. You must re-publish your storefront for changes to display live on the Internet.

To Change Template Images

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. Click Manage next to the account you want to modify.
 4. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Template Images.
 5. Select the image you want to change, and then click Change Image.
 6. To use an image you already uploaded, go to the My Images tab, select the image you want, and then click OK.
 7. To use an image you upload, do the following:
  • Go to the Add Images tab, and then click Browse.
  • Locate the image you want on your computer, and then click Open.
  • From the Media Gallery, enter a Title and Tags, and then click Upload.
  • Go to the My Images tab, select the image you want, and then click OK.
 8. The image displays in your template.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ