ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing the Color Scheme of Your Quick Shopping Cart

You can modify the look of your Quick Shopping Cart storefront template by modifying the overall color scheme of the template.

To Change the Color Scheme of Your Storefront

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. Go to the Template tab.
  5. In the Store section, click Change Template to activate the Template Selector. Your current template is selected.
  6. From the Templates menu, scroll through all available templates or click Filter to limit the displayed templates.
  7. From the 6-color palette to the right of your template, select a color.
  8. After you decide on a template color, click OK.

Note: You must publish your storefront for the changes to take effect.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ