ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing the Default Photos and Videos View

In Website Builder you can customize the default view of your photos and videos. Choose between thumbnail, filmstrip or slideshow view. You can also specify the number of photos that display in the thumbnail view. You can view 12, 24, 48 or 60 at a time.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From Site Menu, click Photos and Videos.
  5. From the Default Media View list, specify whether you want your view to default to the Thumbnail, Filmstrip, or Slideshow tab.
  6. From the Gallery view, select the number of thumbnails you want to display.
  7. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ