ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Changing the Minimum and Maximum Offer Range for Domain Buy Requests

When you purchase the Domain Buy Service to attempt to acquire a registered domain name, you must specify the initial and maximum offer amounts that the Domain Buy agent may offer on your behalf.

To Change the Minimum and Maximum Offer Range for Domain Buy Requests

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell tab, select Domain Buy Service.
 7. Click the domain name you want to change.

  Note: By default, the starting offer and maximum offer amounts are zero. You must change the minimum and maximum amount you're willing to offer before the Domain Buy Service process can continue.

 8. In Starting offer and Maximum offer, enter the amounts you want the Domain Buy agent to offer for the domain name.
 9. Click OK twice.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ