ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Changing the Operating System for the Free Hosting Account for Your Reseller Plan

Your Reseller plan comes with a free hosting account, which remains active as long as your Reseller plan does.

To change the operating system for the free hosting account for your Reseller plan, you must first cancel the hosting account, and then set it up again with the desired operating system.

Warning: When you cancel your hosting account, you can no longer access files you uploaded.

If you uploaded files to your hosting account, you must download your files from your hosting account to your local computer and create backups for databases that exist in the hosting account.

Note: For information on downloading your files from your hosting account, see Downloading Files Using the FTP File Manager.

For information on creating backups for your databases, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.

To Cancel Your Hosting Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Hosting.
 3. Click on the name of the account you want to cancel.
 4. Go to the Edit Account Details tab, and then click Cancel this account.
 5. In the Confirm Account Change box, click Cancel Account.
 6. In the survey window, choose to either complete the survey or return to My Account.

To Change the Operating System

 1. Click Hosting.
 2. Next to the Free with Reseller Account plan, click Set Up.
 3. Choose an operating system account type.
 4. Choose a Reseller plan.
 5. Click Set Up.
 6. Click Close.
 7. Click Hosting.
 8. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 9. Complete the following fields, and then click Finish:
  • Enter domain — Enter the domain name you want to use.
  • FTP user name — Use the automatically generated user name, or click Change, and then enter the FTP user name you want to use.
  • Password & Confirm password — Enter the password you want to use to access your hosting account with FTP and to log in to the Hosting Control Panel directly.
  • (Optional) SSL credits — If you have SSL credits in the same account as the domain name you want to use, select the SSL credit you want to use with this hosting account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ