ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing the SSH Port for Your Linux Server

You can change the default SSH port for your Linux server as an added security measure.

Warning: Make sure the new SSH port does not conflict with any known or blocked ports.

To Change the SSH Port for Your Linux Server

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. Run the following command:
  vi /etc/ssh/sshd_config
 4. Locate the following line:
  # Port 22
 5. Remove # and change 22 to your desired port number.
 6. Restart the sshd service by running the following command:
  service sshd restart

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ