ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing where your email reports are sent

You can configure your Website Security plan to send email reports to a different address than the one we have listed on file.
 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click on the three dots next to the website security plan you want to update the email settings for, and then click Settings.
 3. Settings
 4. Click Email Reports.
  Email settings
 5. Click Click Here next to Looking for Global Account settings?
  global alert settings
 6. Type in the email address you want to update your reports to, and click Add email.
  Add email

Your reports will now go to the email address specified in the global alert settings.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ