ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing Your Fax Thru Email Settings

Warning:

Once a Fax Thru Email account is set up, the email address to which faxes are sent can always be updated. However, the email address assigned as the username CANNOT be changed. If a username change is desired, the Fax Thru Email account will have to be cancelled, repurchased, and re-created completely.

If your contact information changes, you can update your account settings for Fax Thru Email.

To Change Your Account Settings

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Settings menu select Contact Information, Security Code, Cover Sheet, or Online Storage.

    Note: You can change or reset your Fax Thru Email password on the Contact Information page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ