ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing Your Online Storage Password in the Email Control Center

If you forget your Online Storage password, you can change it in the Email Control Center.

To Reset Your Online Storage Password

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Online Storage.
  3. Click Launch next to the account you want to modify.
  4. Click the user name of the account you want to modify.
  5. In the Change Password and Confirm fields, enter a new password, and then click OK.

Note: Your password takes up to 30 minutes to change. Also, username cannot be changed for Online Storage once the account is set up.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ