ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing Your Session Timeout on Windows Virtual Private Servers

You can change the length of time your Windows Virtual Private Server (VPS) waits before timing out your session. This lets you close your Remote Desktop Connection without logging out, and when you reconnect, your previous session is restored.

To Change Your Session Timeout

  1. Connect to your server with Remote Desktop Connection.
  2. From the Start menu, select Administrative Tools, and then select Terminal Services Configuration.
  3. Double-click RDP-Tcp.
  4. Go to the Sessions tab.
  5. Select Override user settings, and then select Never from each menu.

    Note: Do not select the second Override user settings option.

  6. Click OK.
  7. Disconnect your Remote Desktop Connection, and then reconnect.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ