ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

การเปลี่ยนชื่อโดเมน WordPress ของคุณ ขณะที่ย้ายเว็บไซต์ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

วิธีย้ายบล็อก WordPress® ระหว่างเซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้หลายวิธี คุณควรใช้วิธีนี้ต่อเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนของบล็อก WordPress ที่ได้รับการโฮสต์ไว้ของคุณ ขณะที่คุณกำลังย้ายเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์ใหม่เท่านั้น

หากคุณกำลังย้ายเว็บไซต์ของคุณ แต่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเดิม โปรดดูรายละเอียดที่ การย้ายเว็บไซต์ WordPress ขนาดใหญ่ไปยัง GoDaddy

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน WordPress ของคุณแบบง่ายๆ โปรดดูรายละเอียดที่ การเปลี่ยนชื่อโดเมนใน WordPress

หากคุณติดตั้ง WordPress ไว้ในไดเรกทอรีที่ไม่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่ Move my WordPress site to a different directory in Web & Classic Hosting

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจำเป็นต้องติดตั้ง WordPress ไว้บนบัญชีโฮสติ้งของคุณ เมื่อติดตั้ง WordPress แล้ว คุณจำเป็นต้องส่งออกบล็อกและฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วของคุณ จากนั้นจึงนำเข้าฐานข้อมูลไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ท้ายที่สุด เพื่อดำเนินการกับขั้นตอนให้เสร็จสิ้น คุณจำเป็นต้องอัปเดตไฟล์ wp-config.php ของคุณ และซ่อมแซมลิงก์ที่เสียหายใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณ

1. การส่งออกและการดาวน์โหลด Blog Away จากเซิร์ฟเวอร์

ส่งออกและดาวน์โหลดบล็อก WordPress จากโฮสต์ปัจจุบันของคุณโดยสำรองฐานข้อมูลที่มีอยู่และเตรียมข้อมูลสำหรับการสืบค้นไฟล์ WordPress ในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันของคุณ

หากต้องการส่งออกและดาวน์โหลด Blog Away จากเซิร์ฟเวอร์

 1. ให้ระบุฐานข้อมูลที่บล็อก WordPress ของคุณใช้งาน จากนั้นสร้างการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลของคุณให้เป็นไฟล์ SQL ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WordPress codex
 2. เชื่อมต่อบัญชีโฮสต์ที่มีอยู่ของคณผ่าน File Transfer Protocol (FTP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน What is File Transfer Protocol (FTP)?
 3. ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ wordpress ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. การนำเข้าและอัปโหลดเว็บไซต์ WordPress ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่

นำเข้าและอัพโหลดบล็อก WordPress ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยจะต้องเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลโฮสต์ใหม่

หากต้องการนำเข้าและอัปโหลดบล็อก WordPress ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. เชื่อมต่อไปยังบัญชีโฮสติ้งใหม่ของคุณโดยใช้ FTP
 2. อัปโหลดและแทนที่เนื้อหาของโฟลเดอร์ WordPress ที่คุณได้บันทึกไว้
 3. สร้างฐานข้อมูล MySQL ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ สร้างฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL
 4. จดชื่อฐานข้อมูล ชื่อโฮสต์และรหัสผ่านที่คุณใช้ของฐานข้อมูล
 5. คืนค่าไฟล์ SQL ที่คุณบันทึกไปยังฐานข้อมูลใหม่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ อิมพอร์ตไฟล์ SQL ลงในฐานข้อมูล MySQL

3. การอัปเดตไฟล์ wp-config.php ของคุณ

หากคุณต้องการทำให้เว็บไซต์ของคุณกลับมาทำงานอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องอัปเดตไฟล์ wp-config.php ด้วยชื่อโดเมนใหม่ของคุณ

หากต้องการอัปเดตไฟล์ wp-config.php ของคุณ

 1. การใช้ตัวแก้ไขของบัญชีโฮสติ้งของคุณ ให้เปิไฟล์ wp-config.php ของคุณขึ้นมา
 2. แล้วเพิ่มสองบรรทัดต่อไปนี้ไปยังไฟล์ ที่example.com เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WordPress codex
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. กำหนดที่ตั้งของส่วนที่ดูเหมือนกับตัวอย่างนี้:
  /** ชื่อของฐานข้อมูลสำหรับ WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /** ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** รหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** ชื่อโฮสต์ MySQL */
  define('DB_HOST', 'localhost');
 4. ป้อนข้อมูลของฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้:
  • putyourdbnamehere คือ ชื่อฐานข้อมูล MySQL ของคุณ
  • usernamehere คือ ชื่อฐานข้อมูล MySQL ของคุณ
  • yourpasswordhere คือ รหัสผ่าน MySQL ของคุณ
  • localhost คือ ชื่อโฮสต์ MySQL
 5. บันทึกการปรับเปลี่ยนของคุณ

4. การแก้ไขลิงก์ที่มีปัญหา หลังจากการย้ายเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

สุดท้าย คุณจะต้องลบเส้นทางลิงก์ที่ไม่ใช้แล้วออกจากเว็บไซต์ของคุณ

หากต้องการแก้ไขลิงก์ที่มีปัญหา หลังจากการย้ายเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

 1. ให้เข้าสู่ระบบไปยังแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ WordPress
 2. จากเมนู ปลั๊กอิน ให้คลิก เพิ่มใหม่
 3. ป้อน ค้นหาและแทนที่ จากนั้นคลิก ค้นหาปลั๊กอิน
 4. กำหนดที่ตั้งของปลั๊กอินสำหรับการค้นหาและแทนที่ จากนั้นคลิกที่ ติดตั้งตอนนี้
 5. คลิก OK (ตกลง)
 6. คลิก เปิดใช้งานปลั๊กอิน
 7. จากเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ ค้นหาและแทนที่
 8. ป้อน URL ของเว็บไซต์เดิมของคุณลงในฟิลด์ ค้นหา ตัวอย่างเช่น http://olddomainexample.com (ไม่ต้องมีเครื่องหมายทับต่อท้าย)
 9. ป้อน URL ของเว็บไซต์ใหม่ของคุณลงในฟิลด์ แทนที่ด้วย ตัวอย่างเช่น http://newdomainexample.com (ไม่ต้องมีเครื่องหมายทับต่อท้าย)
 10. เลือก ทั้งหมด จากนั้นคลิก เริ่มต้น
 11. การใช้ตัวแก้ไขของบัญชีโฮสติ้งของคุณ ให้เปิไฟล์ wp-config.php ของคุณขึ้นมา และลบสองบรรทัดต่อไปนี้:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์