ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Check connectors in Office 365

If your email account was compromised, you'll need to check for malicious connectors that can affect your ability to send and receive messages.

Required: You need admin permissions to check connectors. For more info, see admin roles from Microsoft.
  1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Go to mail flow and then select connectors.
  3. If you don't recognize any connectors listed, select a connector, and then trash can button Remove.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ