ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Check Google indexing

Making sure search engines can crawl your website and the information displays properly in its search results is an important part of search engine optimization. You have two options when checking your Google indexing:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

 • Check for and report on the following for 1 site:
  • Confirm WordPress isn't blocking search engines from crawling the site
  • URL Canonicalization
  • Appropriate title pixel length
  • Appropriate description length test
  • Whether there is a Sitemap
  • Whether there is a Robots.txt file
  • Home page image descriptions
  • If Google is blocking your site

Based on our findings we may suggest these follow-up services for additional credits:

 • Add image descriptions in Wordpress
 • Allow indexing in WordPress
 • Allow indexing of all pages in WordPress
 • Check a site title length in WordPress
 • Create a sitemap in WordPress
 • Create page descriptions in WordPress

Do it yourself


To do it yourself, see Difficulty
Improve Google indexing Medium
Add image descriptions Medium
Allow indexing Medium
Allow indexing of all pages Medium
Check a site title length Medium
Create a sitemap Medium
Create page descriptions Medium
Check if Google is blocking your website Medium

More info

More info about WPPS.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ